Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

15

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Vạn Năng Hệ Thống Của Tôi (Dịch)

Ma___Tộc · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
96 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay,nội dung hấp dẫn

thaicothanmieu · Nguyên Anh Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Cao Độ YY

Cố gắng, đường dài mênh mông lắm chống gai mà

hài