Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vạn Giới Mạnh Nhất Lão Cha

Truyện có 866 chương.
1
Vô Địch Đương Thời
2
Vân Lam Tông Gửi Thư
3
Chân Võ Bất Tử Ấn
4
Nạp Lan Yên Nhiên
5
Phế
6
Vay Tiền
7
Phô Trương Thanh Thế
8
Hai Chúng Ta Thử Lại Lần Nữa
9
Hiện Tại, Đến Ta
10
Dùng Dao Mổ Trâu Cắt Tiết Gà
11
Tử Tinh Nguyên
12
Tiêu Gia, Nên Quật Khởi!
13
Dược Lão Đi Thăm Hỏi Các Gia Đình
14
Nhã Phi
15
Dạ Hắc Phong Cao
16
16:
17
Lễ Thành Nhân Đêm Trước
18
Tiêu Gia Người Thừa Kế
19
Thịnh Sự
20
Khó Có Thể Tin
21
Đối Chiến Tiêu Ngọc
22
Áo Bào Đen Lão Giả
23
Hoàng Cấp Đê Giai
24
Kế Hoạch Lớn
25
Tiêu Lão
26
Chỉ Là Mới Bắt Đầu
27
Lần Nữa Gặp Lúc, Uy Lâm Thiên Hạ!
28
Người Áo Đen
29
Trốn
30
Tặng Bảo
31
Tuyệt Không Tầm Thường
32
Nhược Lâm Đạo Sư
33
Ngươi Nghĩ Hóa Rồng A
34
Đặc Thù Lễ Thành Nhân
35
Đế Huyết Lôi Mạch
36
Vì Chính Mình Mà Chiến
37
Thể Chất Đặc Thù
38
Ánh Trăng Như Nước
39
Tiên Thiên Độc Thể
40
Hải Ba Đông
41
Thạch Mạc Thành
42
Song Thánh Đỉnh Lệ
43
Lại Đến Già Nam
44
Cải Biến Thiên Hạ Cách Cục Người
45
Thái Hư Cổ Long
46
Tử Nghiên
47
Cổ Long Giới
48
Kinh Khủng Như Vậy
49
Trong Nháy Mắt Diệt Sát
50
Biến Mất Danh Tự
51
Mênh Mông Chư Thiên Mịt Mờ Con Đường Phía Trước
52
Cổ Tộc
53
Một Chưởng Bại Ba Tiên
54
Lúc Nào Còn
55
Tiêu Huyền
56
Bán Đế
57
Quy Thuận
58
Mang Thiên Xích
59
Lôi Tộc
60
Thiên Nhan Không Thể Gặp
61
Cầm Cái Này Đánh Hắn
62
Thánh Giả Vẫn Lạc
63
Hồn Thiên Đế
64
Ba Năm
65
Lại Đến Gia Mã
66
Vân Lam Tông
67
Huyết Mạch Lôi Dực
68
Phật Nộ Hỏa Liên Vs Lôi Đế Ấn
69
Kết Thúc
70
Vụ Hộ Pháp
71
Bách Luyện Phi Long
72
Tăng Lên
73
Mười Đạo Dị Hỏa
74
Thất Thải Thôn Thiên Mãng
75
Dược Điển
76
Cửu Sắc Đan Lôi
77
Nửa Bước Kim Đan
78
Cùng Nhau Cúi Đầu
79
Dược Đan Vẫn Diệt
80
Cốt Khí, Không Có Tác Dụng Gì
81
Tịnh Liên Yêu Thánh (một)
82
Thiên Địa Triều Tịch
83
Huyết Phủ Tiêu Thần
84
Tám Khối Cổ Ngọc
85
Động Phủ Mở Ra
86
Cuối Cùng Chi Chiến
87
Đấu Phá Chương Cuối
88
Huyền Hoàng Phân Thân
89
Vượt Qua Chân Trời
90
Gió Thật Lớn
91
Thiên Diện Yêu Dung
92
Ta Cưới Được Hay Không?
93
Thời Gian Pháp Tắc
94
Tâm Phục Khẩu Phục
95
Vạn Dặm Tuyết Bay Thiên Hạ Băng Phong
96
Ảo Mộng Chi Thuật
97
Bạo Gan Đi Làm
98
Bắc Sơn Yêu Đế
99
Ngăn Cản
100
Tử Mẫu Ngự Yêu Phù