Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

197

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Đề cử / Đánh giá truyện Vạn Giới Hệ Thống Phản Diện

Thì Ra Ta Là Cao Nhân Tuyệt Thế! · Luyện Hư Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

khai trương vậy