Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

4

Bình

48

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tiên Tử Xin Tự Trọng (Dịch)

NyeoYeon · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Con đường thành tiên, liệu vô dục vô cầu, từ thanh niên thôn dã đến quốc sư một nước, đâu mới là tiêu dao

xuyên không
Chúa_Tể_Ăn_Tạp · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Yêu Nữ Xin Tự Trọng ỦNG HỘ Tiên Tử,cố lên nhé!!

0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện được thực hiện bởi: Hám Thiên Tà Thần.

Giới thiệu truyện:

Tần Dịch từng cho rằng, người tu tiên nhất định phải đạm bạc thanh tịnh, vô dục vô cầu, nhẫn nại, chịu được cám dỗ.

Nhưng cuối cùng phát hiện, Tiên (仙) đầu tiên có chữ Nhân (人) bên cạnh.

Tiên lộ khổ hàn, ta và ngươi ôm nhau sưởi ấm.

Truyện của Đại Thần thể loại hậu cung, xin mời mọi người nhập hố

Nhập gia thì tuỳ tục, ta đề cử ủng hộ

hậu cung
• Thỏ Con Nghèo Đói • · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Chỉ với cái chương đầu dài hơn 4k từ là đủ để một cái đề cử 99 điểm rồi!