Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vạn Cổ Tiên Khung

Truyện có 1314 chương.
1
Quân Thần Vương
2
Cổ Hải
3
Hồi thiên chi tranh
4
Cổ Hải truyền kỳ
5
Diệt tống kế hoạch
6
Nguyệt Mãn Tắc Khuy
7
Tâm đao đâm doanh
8
Kiếp sau không cần nói yêu ta
9
Quân tâm rung chuyển
10
Chém Hoàng Thái Tôn
11
Kế phản gián
12
Soái uy mất hết
13
Đệ 1 dịch, táng quân tâm
14
Vạn dân hận cổ
15
Cổ lão ma đầu
16
Là thưởng là phạt?
17
Không hoạn quả mà hoạn không đều
18
Đệ 2 dịch, táng dân tâm
19
Đệ 3 dịch, táng thần tâm
20
Tiên Thiên Cảnh
21
Nhất Phẩm Đường, Long Uyển Thanh
22
Dịch Thiên Các, Quan Kỳ lão nhân
23
Lịch cổ 16 đại pháp bảo chi đệ 9 Dịch Thiên Kỳ
24
Thiên Nguyên tàn cục
25
Yêu phó xà nữ
26
Chém giết Bàng Thiên Long
27
Tham sau
28
Không phần
29
3 hồn 7 phách
30
Linh mẫu
31
Thiên Đao sinh tử cục
32
Dịch đấu sinh tử đài
33
Tự làm bậy, không thể sống!
34
Nghiệt long hung uy
35
Phá trận
36
Vân thú
37
Đại Minh Vương Thần
38
Hắc kỳ đánh thức
39
Siêu gánh nặng
40
Bách Thọ Bàn Đào Thụ
41
Vân thú cuộc chiến
42
4 hợp 1
43
Kỳ đạo trận pháp
44
Hỏa thiêu nghĩ hải
45
Cổ Hải triệu hoán
46
Thiên quân vạn mã
47
Hối hận Trần Thiên Sơn
48
Có vẻ bệnh người trẻ tuổi
49
Lượng sức mà đi
50
Sinh sôi liên tục
51
Khổng Tước Linh ra, vạn pháp phá
52
Mông Thái lời nói dối
53
Giết
54
Địa Hồn
55
Ta đã từng yêu ngươi
56
Oa Hậu
57
Vị Sinh Nhân
58
Thần Cơ doanh
59
Mưu tính trốn đi
60
Tiêu dao rời đi
61
Lý Hạo Nhiên - Quyển 2
62
Tai nạn trên biển
63
Đại Phong Bang
64
Ác Nhân cốc
65
Đấu Thú tràng
66
Số 1 ác nhân
67
Đấu Tiên Thiên
68
Lý Vĩ cùng Nguyệt Dao
69
Bại mặt sẹo
70
Ta muốn làm lão Đại
71
Ác Nhân Vương
72
Thiên Địa Huyền Hoàng bốn bộ
73
Tổ chức hành động
74
Xuất cốc
75
Tù nhân
76
Mông Thái, Phong Linh, Lý Vĩ, Nguyệt Dao
77
Trợ giúp Mông Thái
78
Mông Thái trốn đi
79
Phong Linh
80
Phóng điện một chiều
81
Chỉnh đốn cả đội ngũ
82
Chỉnh quân báo thù
83
Tranh đấu Đấu Thú Tràng
84
Đấu Lý Vĩ
85
Ta có thể cởi bỏ
86
Bỏ đi mặt nạ
87
Chấn nhiếp bọn đạo chích
88
Kê biên tài sản Đại Phong Bang
89
Ngụy Dương lưu tin
90
Kim Giác
91
Đuôi rồng
92
Phân đao
93
Lạc Thiên ca
94
Trận trong trận
95
Cốt tổ
96
Nhiều ra cái xương sườn
97
Lại 1 tiễn
98
Tuyệt Sinh Đao
99
Cổ phủ lô-cốt
100
Cổ Hải trở về