Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

7

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Vạn Cổ Thần Đế (Bản Dịch)

ĐồTiênkiếm · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Cũng bình thường

Ẩn Sĩ · Luyện Khí Tầng Bảy ·
10 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay

giả heo ăn thịt hổ