Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

thíchKa03268 · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
82 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

Ma___Tộc · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
92 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện khá hay