Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

14

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể (Bản Dịch)

Nhật Nguyệt Sinh Minh · Hợp Thể Hậu Kỳ ·
5 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện này hay mà mãi mới có người dịch , nhân vật chính hài hước , nội dung lôi cuốn hấp dẫn