Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Tuyệt Mệnh Du Hí

Thể loại Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số chữ 1,874,063
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016

Giới Thiệu Truyện Tuyệt Mệnh Du Hí

Văn tự làm cơ sở, lấy chữ làm vũ khí!

Đây là một cái phóng thích nhân tính trò chơi, cũng là huyết tinh tàn khốc trò chơi!

Trò chơi bắt đầu là từ người chơi lựa chọn chữ thứ nhất mới xuất hiện, chữ biểu người, chữ định mệnh vận.

Ôm trò chơi tâm tính Đan Lạc tuyển chọn một cái 'Máu' chữ...

Một cái có thể ảnh hưởng hiện thực Chân Thực Du Hí, để siêu phàm ảo tưởng không còn là hư huyễn!

-> Truyện khá hay đá được SMOD test
-> Truyện full Hơn 900C
-> Đảm bảo đọc là nghiện
-> có gái , main lạnh ( hồi đầu hiền nhưng biến cố...)
-> Đã được SMOD chấm 9 / 10 điểm , cốt truyện ổn , nv ổn ... ko não tàn !

Yên tâm truyện đã full , hơn 950c :v

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tuyệt Mệnh Du Hí!