Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Tùy Cơ Bám Thân Một Vị Thiên Tài

Thể loại Dị Giới Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số chữ 867,406
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016

Giới Thiệu Truyện Tùy Cơ Bám Thân Một Vị Thiên Tài

1. Player có thể tùy cơ tuyển một vị Thiên Tài tiến hành bám thân.

2. Bám thân sau khi, ngầm thừa nhận thu được thân thể quyền hạn quản lý, tu luyện đoạt được đều sẽ chuyển hóa thành EXP.

3. EXP có thể dùng để nâng lên đẳng cấp, đẳng cấp nâng lên, player tu vi cũng đem theo nâng lên.

4. Player level nâng lên sau khi sẽ có thăng cấp gói quà lớn, gói quà lớn mở ra tới item, bám thân thời gian cũng có thể sử dụng.

5. Bám thân lúc trường không hạn chế, nhưng bám thân thời gian quá dài dễ dàng được bám thân đối tượng căm ghét, xin mời player cẩn thận xử lý.

6. Chỉ bám thân khác phái Thiên Tài, không bám thân đồng tính Thiên Tài.

7. Bổn,vốn game vì là tự động hóa chương trình, cùng player trói chặt sau khi, đem căn cứ player tình huống thực tế tự động vận hành cùng điều chỉnh.

8. Trước mặt phiên bản vì là mới bắt đầu phiên bản, game công năng, chức năng, hàm ngày sau đem từng bước hoàn thiện.

. . . . . .

Thu được tùy cơ bám thân một vị Thiên Tài năng lực sau, Trần Minh mỗi ngày xoạt xoạt kinh nghiệm thăng thăng cấp, thuận tiện dành cho Thiên Tài một ít tu luyện tới chỉ điểm, dần dần mê muội game không thể tự kiềm chế.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tùy Cơ Bám Thân Một Vị Thiên Tài!