Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

19

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Đề cử / Đánh giá truyện Từ Vô Địch Bắt Đầu

tênlàgìu · Luyện Khí Tầng Chín ·
1 Kim Phiếu
85 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Mong tác tích cực viết để ae có cái đọc thư giãn