Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Từ Từ Chư Thiên

Thể loại Huyền Ảo Xuyên Không Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số chữ 1,514,455
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016

Giới Thiệu Truyện Từ Từ Chư Thiên

Ở Công Phu thế giới thoát thai hoán cốt; ở Dương Thần thế giới tu Dương Thần Tiên đạo; ở Già Thiên thế giới mở ra Khổ hải tu luyện Tiên Đài; ở Hoàn Mỹ Thế Giới, dung vạn pháp, sáng cổ kinh, thuận tiện còn gieo xuống một gốc tiểu cây liễu. . .

Một hạt cát một thế giới, một lá một thiên đường, dài đằng đẵng chư thiên đường, nhất niệm tức vĩnh hằng!

. . .

Đã có hoàn thành tinh phẩm sách cũ ( Tín Ngưỡng Chư Thiên ), ( Vô Hạn Chi Sử Thượng Tối Cường Chủ Thần ), nhân phẩm có bảo đảm, có thể yên tâm thu gom xem.

Quyển 1: Tuyệt đỉnh Kungfu
Quyển 2: Dương Thần
Quyển 3: Thâm Dạ Thư Ốc-Thần Mộ
Quyển 4: Già Thiên
Quyển 5: Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Quyển 6: Tinh Thần Biến
Quyển 7: Già Thiên
Quyển 8: Tiên Nghịch
Quyển 9: Ma Cải Tam Quốc
Quyển 10: Mãng Hoang Kỷ
Quyển 11: Thôn Phệ Tinh Không
Quyển 12: Đấu Phá Thương Khung
Quyển 13: Tây Du
Quyển 14: Tu Chân Liêu Thiên Quần-Dương Thần-Thần Mộ
Quyển 15: Hoàn Mỹ Thế Giới-Bàn Long
Quyển 16: Thôn Phệ Tinh Không-Già Thiên
Quyển 17: Vĩnh Sinh
Quyển 18: Hoàn Mỹ Thế Giới
Quyển 19: Trường Sinh Giới-Hoàn Mỹ Thế Giới
Quyển 20: Hồng Hoang

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Từ Từ Chư Thiên!