Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

12

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Từ Sơn Trại NPC Đến Đại BOSS (Dịch)

huydungbn · Luyện Khí Tầng Ba ·
10 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay, mới lạ, giải trí tốt

OverLordKing · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, giải trí rất ok, main sát phạt quyết đoán!