Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

9

Bình

28

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Từ Đấu La Bắt Đầu Đánh Tạp

asdsse123 · Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay lắm

thíchKa03268 · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
82 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

Ma___Tộc · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
92 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, nội dung hấp dẫn

Tinh_quang_huyết_vũ · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
96 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

tieucaca2312 · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
96 Đánh Giá
Thấp Độ YY

TRUYỆN BAO HAY, BAO ĐẶC SẮC

thienthien1997 · Luyện Khí Tầng Mười ·
10 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện đồng nhân hay ae nên đọc qua

không não tàn tu luyện từng bước tình tiết logic
znhut0123 · Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
85 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện khá hay

ĐịaNgụcLuânHồi · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
87 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay đọc tốt nội dung hay

Quỷca2.0 · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
88 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay lắm nha nên đọc kỹ