Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

26

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Từ Con Khỉ Đến Chung Cực Đại Ma Thần

vệthiênkỳ · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
17 Kim Phiếu
93 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện mạt thế khá hay và mới lạ các đh có thể đọc thử