Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

21

Bình

204

Vấn Đề

Thêm

Đóng #2 Lỗi gõ sai

Liên Quan: Ch. 193:

“kho họa là sức mạnh, phải tin tưởng khoa học, bài trừ mê tín”

Đã sửa lỗi bạn nhé, cám ơn đã góp ý và ủng hộ chúng tôi.

tks b