Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

21

Bình

204

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Nhóm Tán Phét Tu Chân

Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối,Hoàng sơn chân quân, tô thị a thất, tô thị a thập lục, vũ nhu tử,đồng quái tiên sư, bắc hà tán nhân, đậu đậu,

Nhân Vật Chính · Nam

Nhân vật chính là Tống thư Hàng thanh niên này rất hài hước suy nghĩ nhảy vọt rất thích lãng