Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Trùng Sinh Ngọt Sủng Kiều Thê

Truyện có 118 chương.
1
           chương 1 trùng sinh trở về ( thay đổi chữ sai )
2
            chương 2 nhất xinh đẹp nhất kiều ( tu văn )
3
            chương 3 biểu ca Tôn Hoàn ( tu văn )
4
            chương 4 hồ phục làm lễ
5
            chương 5 trung thu gia yến ( tu văn )
6
            chương 6 ngũ sắc giao tơ sống
7
            chương 7 ước hẹn ra ngoài phủ
8
            chương 8 Thương Sơn bản gốc
9
            chương 9 túi thơm bị sắp xếp
10
            chương 10 học đường kinh người ( tu văn )
11
            chương 11 trong nội tâm thẹn ý
12
            chương 12 di nương đi quá giới hạn ( tu văn )
13
            chương 13 đều có tâm tư
14
            chương 14 trùng dương thưởng cúc
15
            chương 15 hoang viên ngẫu nhiên gặp ( tu văn )
16
            chương 16 Từ Quốc Công phủ ( tu văn )
17
            chương 17 trận đấu ban thưởng
18
            chương 18 ngọc chưa mài ( tu văn )
19
            chương 19 trả giá thật lớn
20
            chương 20 biểu muội bừa bãi
21
            chương 21 nha hoàn Thái Vụ
22
            chương 22 hãm hại chủ tử
23
            chương 23 vong ân bội nghĩa
24
            chương 24 nhận tội đày đi
25
            chương 25 ôm cột nhà ba ngày
26
            chương 26 Thất huyền cầm đoạn
27
            chương 27 sự có kỳ quặc
28
            chương 28 thăm hỏi nhạc công
29
            chương 29 bái sư học nghệ
30
            chương 30 bạch lang sủi cảo
31
            chương 31 đất tuyết học bắn ( bắt trùng )
32
            chương 32 như như giáng sinh
33
            chương 33 nguyên tiêu ngày hội
34
            chương 34 thu được mỹ nhân tâm
35
            chương 35 không phụ thiều quang
36
            chương 36 nhân mặt hoa đào
37
            chương 37 hoa hoa lá lá
38
            chương 38 vung tay
39
            chương 39 cách mành nhìn nhau
40
            chương 40 dư luận xôn xao
41
            chương 41 người lạ gặp nhau
42
            chương 42 thái hậu anh minh
43
            chương 43 ôn nhu ban đêm
44
            chương 44 cách nước tiếng đàn
45
            chương 45 linh lung vòng tay
46
            chương 46 thứ tỷ phẫn nộ
47
            chương 47 muôn đời muôn kiếp không trở lại được
48
            chương 48 quận chúa sinh nhật
49
            chương 49 không đường có thể lui
50
            chương 50 Thanh Oanh mất tích
51
            chương 51 chuyển nguy thành an
52
            chương 52 vô tình phản kích
53
            chương 53 cá chết phá
54
            chương 54 thứ tỷ kết cục
55
            chương 55 hoa nở phú quý
56
            chương 56 ngu xuẩn ngu ngốc
57
            chương 57 nhà thuỷ tạ thính phong
58
            chương 58 say rượu triền miên
59
            chương 59 hai bên tình nguyện?
60
            chương 60 gieo gió gặt bão
61
            chương 61 từ chối ngoài cửa
62
            chương 62 nghe hắn giải thích
63
            chương 63 rừng trúc ở chỗ sâu trong
64
            chương 64 liên tục nhớ
65
            chương 65 quý phi ác niệm
66
            chương 66 dã tâm bừng bừng
67
            chương 67 xuất cung hồi phủ
68
            chương 68 chói lọi
69
            chương 69 hồ ngôn loạn ngữ
70
            chương 70 cấu kết với nhau làm việc xấu
71
            chương 71 phái người giám thị
72
            chương 72 ban đêm gặp sơn tặc
73
            chương 73 vương trở về kinh
74
            chương 74 tử cũng cam nguyện
75
            chương 75 hại người hại mình
76
            chương 76 thái hậu sinh nhật
77
            chương 77 hoàng đế chỉ hôn
78
            chương 78 không phải nàng không cưới
79
            chương 79 cứu người biện pháp
80
            chương 80 gia thư ngàn dặm
81
            chương 81 hoàng đế tứ hôn
82
            chương 82 đồ cưới lễ hỏi
83
            chương 83 bái đường thành thân
84
            chương 84 động phòng hoa chúc
85
            chương 85 hoàng đế tâm tư
86
            chương 86 tầm thường phu thê
87
            chương 87 trong nội tâm áy náy
88
            chương 88 ái nữ sốt ruột
89
            chương 89 đêm trăng bóng đen
90
            chương 90 lão nô làm yêu quái
91
            chương 91 kim bài mất trộm
92
            chương 92 canh một
93
            chương 93 canh hai
94
            chương 94 canh ba
95
            chương 102 bạch Ngọc Quan Âm
96
            chương 103 Bắc Địch dư nghiệt
97
            chương 104 đông chí sủi cảo
98
            chương 105 quà sinh nhật
99
            chương 106 gậy ông đập lưng ông
100
            chương 107 dẫn xà xuất động
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 118