Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

5

Bình

8

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên

ChúcNguyệt · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
85 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Nội dung truyện hay

ĐịaNgụcLuânHồi · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
88 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay đọc tốt nội dung hay

RắnNhỏ · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
85 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, lôi cuốn, hấp dẫn,

lãobàmộngtình · Hóa Thần Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
93 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, lôi cuốn, hấp dẫn, tình tiết kết cấu chặt chẽ

SenhSenh · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
88 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay!