Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

5

Bình

8

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên

Truyện có 3384 chương.
1
Thanh Đế Trùng Sinh
2
Vạn Cổ Trường Thanh Quyết
3
Người Đương Thời Chớ Trong Ao Nhỏ Nước
4
Đạp Tại Dưới Chân
5
Mạc Lão Mời
6
Bại Ngươi, Chỉ Cần Một Chỉ
7
Tụ Vân Hiên
8
Ta Cần Một Đầu Chó
9
Tiệc Sinh Nhật
10
Kiếp Trước Cừu Nhân
11
Quà Sinh Nhật
12
Hai Cái Thế Giới
13
Ve Không Biết Tuyết
14
Xong Chuyện Phủi Áo Đi
15
Chuyển Trường
16
Tk Quầy Rượu
17
Quỳ Xuống Nhận Lầm
18
Ngươi Cũng Không Phục?
19
Thôn Linh Luyện Thể
20
Tô Vân Nguyệt
21
Ta Không Hiểu Phật, Lại Biết Thiên
22
Mời Đi Ra Ngoài
23
Đồng Nát Sắt Vụn
24
Một Kiện Không Lưu
25
Không Gì Hơn Cái Này
26
Tinh Vân Thạch
27
Tiêu Vũ Chấn Kinh
28
Nhân Vật Phong Vân
29
Hà Vận Trở Về
30
Ai Giáo Huấn Ai
31
Đoạn Mạch Tổn Thương
32
Chuyện Cũ Năm Xưa
33
Không Cần Giải Thích
34
Lục Vân Phàm Trả Thù
35
Cấp Thành Phố Quán Quân
36
Khoa Chân Múa Tay
37
Phiền Phức
38
Đạo Quán Thư Khiêu Chiến
39
Tiêu Vũ Thụ Thương
40
Ta Gọi, Tần Trường Thanh
41
Quyền Trấn Hàn Phong
42
Toàn Trường Sôi Trào
43
Thanh Lôi Luyện Ngọc Thủ
44
Có Thể Làm Khó Dễ Được Ta
45
Luận Đạo Đấu Pháp
46
Tiêu Vũ Tâm Tư
47
Mạc Kinh Phong Khinh Thị
48
Ta Có Một Chưởng
49
Xảo Ngộ
50
Cược Mệnh Kết Quả
51
Khủng Bố Lý Hổ
52
Lôi Hỏa Chi Trận
53
Chủ Toạ Lôi Đình
54
Phong Thuỷ Sát Thuật
55
Không Trần Có Tần
56
Trong Nước Linh
57
Cự Trăn Ra Biển
58
Số Huyền Thiên
59
Trở Lại Lâm Hải
60
Tần Đại Sư
61
Dược Thần Đường
62
Sinh Tử Huyền Châm
63
Quỳ Xuống
64
Giết Tông Sư
65
Diệt Thì Đã Có Sao?
66
Tắm Máu
67
Ta Không Tin
68
Cẩm Tú Nguy Cơ
69
Quay Về Trường Học
70
Trường Thi Phong Ba
71
Điều Đó Không Có Khả Năng
72
Đại Nhân Vật
73
Có Nữ Danh Tiêu Vũ
74
Tiêu Như Quân
75
Rất Nhanh (bổ Canh 1)
76
Tần Đại Sư?
77
Không Gì Hơn Cái Này
78
Sâu Không Lường Được
79
Bóng Đêm (bổ 2)
80
Một Chưởng Một Ấn
81
Tông Sư Như Sâu Kiến
82
Sâm Nguyên Thân Ảnh
83
Diệt Môn
84
Lâm Hải Không Chu Gia (bổ 3)
85
Ta Chính Là Thiên (bổ 4)
86
Nhìn Tâm Tình (bổ 5)
87
Không Có Tên Trên Bảng?
88
Cho Ngươi Đi Chép
89
Không Động Được
90
Đủ Sao?
91
Chân Chính Đệ Nhất
92
Đi Về Phía Nam
93
Đi Qua Chính Là
94
Bắc Phương Quân Gia
95
Máu Tươi Linh Mạch
96
Âm Quỷ Thành Sát
97
Một Cơ Hội
98
Kiếm Trảm Âm Linh
99
Không Biết Kính Sợ
100
Khống Linh