Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Trực Bá Chi Thú Liệp Hoang Dã

LýVânTiêu · Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay,hấp dẫn.Trình tiết,nội dung ổn.Tri thức về sinh tồn rất phong phú,đọc rất cuốn.Cốt truyện thì hơi bình thường.Cốt truyện mà hay hơn tý với tả cảnh đánh nhau rõ ràng một tý nữa thì Siêu phẩm luôn rồi

tình tiết logic