Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Trọng Tạp Chiến Xa Tại Mạt Thế

Thể loại Khoa Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số chữ 1,753,464
Convert 100%
Cập nhật

Giới Thiệu Truyện Trọng Tạp Chiến Xa Tại Mạt Thế

"Luôn có điêu dân muốn hại trẫm!"

"Tận thế lập tức tới, ta phải sinh tồn được!"

Bị hại vọng tưởng chứng người bệnh Trầm Thông, từ online thấy người khác tuyên truyền 2022 cuối năm là thế giới tận thế, lập tức tin thuyết pháp này, tránh ở nhà không ra khỏi cửa, nhất tâm chế tạo thuộc về mình tận thế chiến xa, tôi luyện mình sinh tồn năng lực.

Thẳng đến có một ngày.

Tận thế thực sự.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Trọng Tạp Chiến Xa Tại Mạt Thế!