Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Trọng Sinh Hồng Hoang Nhân Tổ

Truyện có 299 chương.
1
Ngoài Ý Muốn
2
Hỗn Độn Gặp Bàn Cổ
3
Hỗn Độn Tầm Bảo
4
Bàn Cổ Khai Thiên
5
Đỉnh Thiên Lập Địa
6
Hóa Hình Mà Ra
7
7 Hồng Hoang 1 Đi
8
Gặp Lại Bàn Cổ
9
Đạo Ma Hành Động
10
Long Phượng Kết Thù
11
Lửa Giận Lan Tràn
12
Đại Kiếp Bắt Đầu
13
3 Tộc Tàn Thương
14
Đạo Ma Tranh Nhau
15
Sống Sót Sau Tai Nạn
16
Chúng Thần Hiện Thế
17
Vô Tình Gặp Được Tam Thanh
18
Kết Một Thiện Duyên
19
Vu Tộc Du Lịch
20
12 Tổ Vu
21
Bị Đòn Thời Gian
22
Tổ Vu Đại Điện
23
Không Mang Được Hậu Thổ
24
Gặp Nhau Nữ Oa
25
Nữ Oa Thực Lực Đại Tiến
26
Thành Lập Đạo Tràng
27
Tam Thanh Tới Chơi
28
Hồng Quân Cuối Cùng Thành Thánh
29
Vẫn Là Những Thứ Kia Bồ Đoàn
30
Hồng Quân Giảng Đạo
31
Cầu Bảo Tử Tiêu Cung
32
Hỗn Độn Luyện Bảo
33
Vạn Năm Sau Hồng Hoang
34
2 Lần Giảng Đạo
35
Ngũ Trang Quan Du Lịch
36
Hậu Thổ Tình
37
U Minh Huyết Hải
38
Đưa Bảo Tới
39
Thứ 1 Con Khổng Tước
40
Là Chim Nhỏ Lót Đường
41
Hồng Hoang Muốn Loạn
42
Đế Tuấn Mưu Đồ
43
1 Chết 1 Trốn
44
Thiên Đình Lập
45
Thiên Đình Hiện Thế
46
Đưa Thổ Cho Nữ Oa
47
Vu Tộc Cũng Sẽ Âm
48
Thánh Vị Phân Phong
49
Phân Bảo Nhai
50
Vu Yêu Súc Lực
51
Đại Bàng Vào Núi
52
Vu Yêu Thứ 1 Chiến
53
Chủng Tộc Lực Lượng
54
Vu Yêu Phân Trị
55
Vai Diễn Ngừng Trở Về Núi
56
Chúng Thần Tâm Tư
57
Nữ Oa Thành Thánh
58
Thủ Hộ Nhân Tộc
59
Công Đức Không Cần Tiền
60
Không Giống Nhau Chém Thi
61
3 Thi Đều Ra
62
Tìm Hậu Thổ Đi
63
Trước Khi Đi An Bài
64
Tìm Nữ Oa Đi
65
Đẩy Lên Nàng
66
Thực Lực Mới Là Vương Đạo
67
Đế Tuấn Động Phàm Tâm
68
Thiên Hôn
69
Chuẩn Đề Gây Chuyện
70
Trên Trời Hạ Xuống Công Đức
71
Liên Tiếp Thành Thánh
72
Hồng Vân Bỏ Mình
73
Khuyên Giải Trấn Nguyên Tử
74
Tu La Nhất Tộc
75
Tam Thanh Tách Ra
76
Nhân Tộc Nguy Hiểm
77
Kiếp Nạn Bắt Đầu
78
Vu Tộc Phản Bội
79
Khóc Tỉ Tê Nhân Tộc
80
Trấn Nguyên Tử Xuất Thủ
81
Toàn Lực Thủ Hộ
82
Bản Tôn Trở Lại
83
Ba Đòi Công Đạo
84
Nhân Tộc Tự Trị
85
Khát Vọng Thực Lực
86
Tại Thấy Hậu Thổ
87
Hậu Thổ Hóa Luân Hồi
88
Nghịch Thiên
89
Ván Đã Đóng Thuyền
90
18 Tầng Địa Ngục
91
Tiểu Kim Ô Xuất Thế
92
Khoa Phụ Hằng Ngày
93
Hậu Nghệ Muốn Xạ Nhật
94
10 Tử Tồn 1
95
Hằng Nga Thăng Nguyệt
96
Gặp Nhau Không Quen Biết
97
Vu Yêu Quyết Chiến Một
98
Vu Yêu Quyết Chiến Hai
99
Vu Yêu Quyết Chiến Ba
100
Bất Chu Sơn Ngược Lại
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 299