Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Trọng Sinh Chi Chờ Ngươi Lớn Lên

vankiepbatphuc · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

hay nhưng cần lắm 1 bản dịch