Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

185

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Trở Về Thời Bắc Thuộc

herro188 · Luyện Khí Tầng Ba ·
1 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay.

Launcher · Luyện Khí Tầng Ba ·
3 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Mặt bằng tốt, đi vào chi tiết, con tác chịu khó cách dòng thêm nữa là hoàn hảo.

không não tàn trọng sinh xuyên không đấu trí viễn tưởng