Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Trảm Thần Tuyệt Chi Quân Lâm Thiên Hạ

Truyện có 307 chương.
1
Mất Trí Nhớ Đồ Đần
2
Kỳ Quái Chiếc Nhẫn
3
Sát Ý
4
Cạm Bẫy
5
Sát Tâm
6
Xuất Thủ
7
Phản Sát
8
Kinh Hiện Thiên Cực Cảnh
9
Vi Khinh Hàn
10
Hai Đại Tông Môn Đều Tới
11
Nửa Bước Thiên Cực
12
Toàn Thành Lùng Bắt
13
Lấy Việc Công Làm Việc Tư
14
Đồng Lõa
15
Mặt Người Dạ Thú
16
Thăm Dò
17
Thức Tỉnh
18
Khôi Phục Tu Vi
19
Tôm Tép Nhãi Nhép
20
Đại Khai Sát Giới
21
Phong Mang Tất Lộ
22
Chiến Thiên Cực Cảnh Cường Giả
23
Lực Lượng Tương Đương
24
Cường Thế Nghiền Ép
25
Bại Lỗ Nghị
26
Quy Tâm
27
Xích Vân Lâu Truyền Thừa
28
Tần Gia Hội Nghị
29
Bế Quan
30
Kiếm Tên Trảm Thần
31
Cố Nhân Về Sau
32
Thiếu Niên Thường Thắng
33
Mật Đàm
34
Hai Tên Cường Giả
35
Nhi Nữ Tình Trường
36
Diên Tùng Thành
37
Đòi Nợ
38
Lòng Tham Không Đáy
39
Du Thuyết
40
Lòng Tham Không Đáy
41
Du Thuyết
42
Kiếm Chỉ Thương Khung
43
Trảm Thần Kiếm Ra
44
Một Chết Một Bị Thương
45
Xử Trí
46
Mộ Dung Uyển
47
Thôi Hồn Đao Khách
48
Cứu Người
49
Đánh Cược
50
Vũ Lực Trấn Áp
51
Giải Độc Chi Pháp
52
Vô Tận Hải
53
Tuyệt Thần Minh
54
Thượng Quan Bác
55
Trạch Đan Cốc Kinh Biến
56
Đan Sư Độc Sư
57
Kiếm Chi Lĩnh Vực
58
Thiên Kiếp Đến
59
Không Gian Pháp Tắc Đột Phá
60
Kim Sắc Kiếp Lôi
61
Thiên Cực Cảnh
62
Quái Vật
63
Lan Lăng Thành
64
Chiến Hoặc Không Chiến
65
Chiến Sự Lên
66
Xin Cho Phép Ta Bực Tức Vài Câu
67
Tử Chiến Đến Cùng
68
Rung Động
69
Danh Chấn Lan Lăng Thành
70
Hạ Đan Minh
71
Kinh Sợ Thối Lui Sâm La Môn
72
Siêu Cấp Thế Lực Hình Thức Ban Đầu
73
Càn Long Giới
74
Nạp Lan Bá Thiên
75
Sát Thủ Ảnh
76
Đan Đạo Chân Giải
77
Ám Sát
78
Ba Lần Cơ Hội
79
Cổ Võ Lưu Quang Tháp
80
Bảy Vực Thông, Thiên Kiêu Ra
81
Ngoài Thành Xảo Ngộ
82
Lam Thị Huynh Muội
83
Ngày Xưa Cố Nhân Giai Thiên Kiêu
84
Bước Lên Hành Trình
85
Hành Lang Kinh Biến
86
Thảm Liệt
87
Thất Lạc
88
Thánh Nữ
89
Tiềm Long Bia Xếp Hạng
90
Trận Tuyệt Mộng Nhược Yên
91
Đứng Đầu Bảng Đổi Chủ
92
Thịnh Thế Tiến Đến
93
Tao Ngộ
94
Đột Phá Thời Cơ
95
Bỉ Ngạn Hoa
96
Huyết Sắc Kết Giới
97
Hữu Tình Vô Tình
98
Lực Chiến
99
Tàn Nhẫn
100
Lấy Mạng Đổi Mạng