Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Trẫm Lại Không Muốn Làm Hoàng Đế

tomck · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Bộ truyện hay, dịch giả dịch nhiệt tình,main có đầu óc, chiến thuật.

xuyên không đấu trí