Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

79

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Trái Gura Gura no Mi Tại Đô Thị

jijikl852 · Luyện Khí Tầng Mười ·
10 Kim Phiếu
93 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện khá hay ae vào đọc thử Mong tác cố gắng viết đừng để drop 😘😘😘

nhiều vợ hài đấu trí ngôn tình viễn tưởng dị năng giả heo ăn thịt hổ tu luyện từng bước