Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

21

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Cánh Của Ta Hơi Nhiều

oOo_Ouroboros_oOo · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện không đại hán, không dìm Nhật, thuần 2D

không yy hậu cung