Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

78

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tối Cường Vô Thượng Tông (Dịch)

teoemsss1999 · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện rất hay là 1 thể loại rất cuốn đó nghe

.. ( mặc dù ta đọc trong mơ ) "nói nhỏ "

TrùmThánhDịch · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Độ YY

Mọi người có thể đề cử để đẩy nhanh tiến độ ra chương cho dg

hài