Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

241

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tối Cường Cuồng Dâm Đại Đế

phạmvănlong · Luyện Khí Tầng Năm ·
1 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay lắm.

không não tàn nhiều vợ