Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

241

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tối Cường Cuồng Dâm Đại Đế

Truyện có 90 chương.
1
Chương 1: Nhân Sinh Hộc Máu
2
Chương 2: Tam Giới Tháp.
3
Chương 3: Tu Luyện
4
Chương 4: Thanh Minh Trấn
5
Chương 5: Ngộ Diễm Hương
6
Chương 6: Bí Ẩn
7
Chương 7: Diêu Long Ngư
8
Chương 8: Chiến Tứ Dực Biên Bức.
9
Chương 9: Ăn Nho Cả Chùm.
10
Chương 10: Kích Tình
11
Chương 11: Long Phượng Hợp Hoan Công.
12
Chương 12: Minh Nguyệt Đột Ph
13
Chương 13: Bình Cảnh Không Thể Đột Phá.
14
Chương 14: Tu Luyện Thật là Thoải Mái À
15
Chương 15: Chính Tà chỉ một đường.
16
Chương 16: Bí Ẩn Thân Thế
17
Chương 17: Tử Linh Giới Chỉ
18
Chương 18: Định Tường Thành.
19
Chương 19: Thiên Âm Trấn Hồn
20
Chương 2: Bí Mật Tam Giới Tháp
21
Chương 21: Gieo Trồng Linh Thảo.
22
Chương 22: Hoàng Kiều Chi
23
Chương 23: Kiếm Lợi
24
Chương 24: Đào Bảo Vạn Linh Các.
25
Chương 25: Nhặt Bảo
26
Chương 26: Xích Quỷ Ma Tông
27
Chương 27: Sát Phu Ma Đầu
28
Chương 28: Diễm Hồng Tiên Tử
29
Chương 29: Tranh Đoạt, Chân Quân ra tay.
30
Chương 30: Huyết Độc Tà Ác
31
Chương 31: Tiểu Tam Tam
32
Chương 32: Định Tường Thành Không An Ổn
33
Chương 33: Song Tu
34
Chương 34: Thành Thị Ma Tu
35
Chương 35: Lại Đến Vạn Linh Các
36
Chương 36: Dược Vương.
37
Chương 37: Huyết Trận
38
Chương 38: Bị Chèn Ép
39
Chương 39: Vô Thiên Ma Công
40
Chương 40: Bị Cưỡng Gian
41
Chương 41: Hỏa Linh Châu
42
Chương 42: Liên Hỏa Phần Hoa
43
Chương 43: Định Tường Thành Diệt
44
Chương 44: Lấy Le Với Gái
45
Chương 45: Thượng Tiên Tha Mạng
46
Chương 46: Việt Quốc Lâm Nguy
47
Chương 47: Cửu Anh Huyết Linh Trận
48
Chương 48: Kim Nguyên
49
Chương 49: Thái Bà Uống Rượu
50
Chương 50: Ngọc Hoa Phu Nhân
51
Chương 51: Cực Độ Ma Tiêu
52
Chương 52: Yêu Thú Vây Công Định Tường Thành
53
Chương 53: Lại Có Nhiệm Vụ
54
Chương 54: Huyết Long Đại Chiến Sư Vương
55
Chương 55: Phá Trận
56
Chương 56: Tình Cha Con
57
Chương 57: Cuồng Loạn
58
Chương 58: Vô Tướng Thần Công
59
Chương 59: Tiểu Miêu Nhân.
60
Chương 60: Gặp Trần Hủ Độ
61
Chương 61: Chi Lăng Thành.
62
Chương 62: Kiếm Mộ Bí Cảnh
63
Chương 63: Xú Bát Quái
64
Chương 64: Chi Lăng Sơn Mạch
65
Chương 65: Hệ Thống Nấu Nướng Mở Ra
66
Chương 66: Ngọc Ngưng Phong
67
Chương 67: Chơi Âm
68
Chương 68: Vào Tổ Ngọc Ngưng Phong
69
Chương 69: Hắc Phong Thập Tam Sát
70
Chương 70: Di Thất Kiếm
71
Chương 71: Phán Trận Tiểu Khưu Dẫn
72
Chương 72: Di Thất Chi Thành.
73
Chương 73: Hạ Cầm Tâm
74
Chương 74: Nhất Xa Độc Bá Thiên Hạ.
75
Chương 75: Phá Trận.
76
Chương 76: Tàn Kiếm
77
Chương 77: Bí Mật Độ Kiếp Liên Hoa
78
Chương 78: Chính Khí Tiễn
79
Chương 79: Chính Ma Hợp Tác
80
Chương 80: Tiểu Xa Mã
81
Chương 81: Tứ Tinh Thịt Nướng
82
Chương 82: Giấm Có Vị Chua.
83
Chương 83: Nhu Tình Như Nước.
84
Chương 84: Tứ Đại Câm Địa
85
Chương 85: Bày Trận Sát Nhân
86
Chương 86: Trai Cò Đánh Nhau Ngư Ông Đắc Lợi
87
Chương 87: Chúng Nữ Gặp Nhau
88
Chương 88: Hành Động
89
Chương 89: Dưới Âm Tào Nàng Gọi Tên Ai
90
Chương 90: Vô Tướng Thần Công Hiển Uy.
Chọn khoảng: 1 - 90