Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

84

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Tối Cường Chưởng Môn Hối Đoái Hệ Thống (dịch)

Nghiêm Húc

Nhân Vật Phụ · Nam

Main mang trong mình hệ thống trao đổi, tính cách trầm ổn, suy nghĩ thấu đáo, làm việc ổn thoả...