Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

48

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Là Cao Nhân? (Dịch-FULL)

Thương Mèo · Luyện Hư Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

truyện hay, kết đẹp

không não tàn 1 vợ
Truyện tương tự đề xuất bởi nvm1997
TRỰC · Luyện Hư Sơ Kỳ ·
50 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Làm tốt lắm bạn tôi ơi