Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

14

Bình

148

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Toàn Chức Pháp Sư

Truyện có 3136 chương.
1
Thế Giới Đại Biến
2
Chân Thực Giai Cấp
3
Khai Giảng Đại Điển
4
Pháp Hệ Thức Tỉnh
5
Trời Sinh Song Hệ (thượng)
6
Trời Sinh Song Hệ (hạ)
7
Lục Trà Nam
8
Căn Bản Dừng Không Được Đến
9
Thứ Bảy Viên Tinh Tử
10
Phóng Thích, Lôi Ấn
11
Diệp Tâm Hạ
12
Lôi Lực Lượng, Lôi Ấn!
13
Mới Nếm Thử Ma Pháp!
14
Nghịch Thiên Tốc Độ Tu Luyện
15
Yêu Ma Quái Đàm Luận
16
Tân Nữ Lão Sư, Đường Nguyệt
17
Cô Giáo Xinh Đẹp Hỏa Hệ
18
Đội Hữu Rất Trọng Yếu
19
Phong Lực Lượng, Phong Quỹ!
20
Tinh Trần Ma Khí
21
Giáng Lâm Trường Học, Mục Ninh Tuyết
22
Chuyên Trị Ưu Việt Cẩu
23
Ma Pháp Biểu
24
Ma Pháp Phóng Thích Sát Hạch
25
Băng Hệ, Băng Mạn!
26
Chương 26
27
Hãm Hại Sát Hạch
28
Dĩ Nhiên Là S!
29
Hoàn Mỹ Phóng Thích, Hỏa Tư!
30
Đầu Óc Nước Vào?
31
Chửi Cho Sướng Miệng!
32
Phàm Ca Ngươi Trinh Tiết Đây?
33
Tinh Trần Ma Khí
34
Tiểu Nê Thu Trụy
35
Trưởng Thành Hình Tinh Trần Ma Khí
36
Phát Cái Vi Tin Định Vị
37
Dã Ngoại Rèn Luyện
38
Tuyết Phong Sơn Trạm Dịch
39
Tổng Huấn Luyện Viên Trảm Không
40
Không Thể Nhiệm Vụ!
41
Phong Quỹ, Phi Nhai!
42
Hố Học Sinh
43
Khắp Nơi Tâm Cơ!
44
Kinh Hiện Yêu Ma!
45
U Lang Thú!
46
Không Phải Một Cấp Bậc
47
U Lang Thú Mất Khống Chế
48
Lôi Cùng Hỏa!
49
Thông Minh Nghiền Ép!
50
Cứu Người Trước Được Không?
51
Bị Mạc Phàm Làm Thịt!
52
Ma Cụ, Liêm Cốt Thuẫn
53
Kiếm Tiền Tu Luyện Cưới Đường Nguyệt
54
Khan Hiếm Lôi Pháp Sư
55
Thành Thị Liệp Yêu Đội
56
Mất Tích Thiếu Nữ
57
Nguy Hiểm, Sượt Qua Người
58
Căng Tin Quái Vật!
59
Chiến Tinh Thử
60
Lôi Đình Ra Tay!
61
Tăng Lên, Lôi Hệ!
62
Địa Thánh Tuyền
63
Lão Quảng Trường Quái Sự
64
Độc Nhãn Ma Lang
65
Lang Huynh, Tốt Tụ Tốt Tán?
66
Cốt Thuẫn Cứu Mạng
67
Lên Cấp Ma Lang
68
Bảo Vệ Quảng Trường
69
Trung Giai, Bạo Lãng!
70
Ma Lang Tinh Phách
71
Linh Phẩm Tinh Trần Ma Khí
72
Ngưu B Nhân Sinh Mới Bắt Đầu!
73
Thánh Tuyền
74
Ba Năm!
75
Biến Đổi Trò Gian Chơi
76
Hồng Môn Yến
77
Người Khác Đá Kê Chân
78
Tối Nay, Vai Phụ
79
Ma Pháp Quyết Đấu!
80
Cấp Ba Băng Mạn!
81
Hỏa Tư, Bạo Liệt!!
82
Bối Cảnh Cũng Là Một Loại Thực Lực
83
Quyết Đấu Vẫn Chưa Xong!
84
Lôi Ấn, Nộ Kích!
85
Trời Sinh Song Hệ!
86
Chúng Thế Lực Tranh Đoạt
87
Một Tiếng Hót Lên Làm Kinh Người
88
Chương 88
89
Bình Tĩnh, Tiểu Nê Thu!
90
Lam Sắc Cảnh Giới!
91
Yêu Ma Tập Kích Thành!
92
Huyết Văn Cự Ma Thử
93
Máu Nhuộm Bác Thành
94
Thống Lĩnh Cấp Dực Thương Lang
95
Tập Kích Trường Học
96
Tiên Phong Tiểu Đội
97
Không Có Dấu Hiệu Nào Tử Vong
98
Nhai Chiến Tinh Thử!
99
Chương 99
100
Chiến Tướng, Cốt Thứ Tranh Lang