Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

15

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Toàn Chức Pháp Sư ( dịch )

Mạc Phàm

Nhân Vật Chính · Nam

Ko não tàn, chuyên gia tự luyến