Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

10

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tớ Thích Cậu Hơn Cả HARVARD

DarseiK · Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay lắm nha.