Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

182

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Song Tu Phương Thức Mở Ra

0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

Một cái tra nam không chính thức vì đạt được hệ thống "Dục Vọng Vương Giả", không ngừng mệt mỏi chinh phục mỹ nữ.

Hạ lưu cách thức cũng có thể làm được.

Lãng mạn ngọt ngào như ngôn tình ư: "Cẩu lương đâu ra, mọi người mau tránh."

Bi kịch tình ái ở đây. Quả thật là câu chuyện lâm li bi đát gớt nước mắt!

  • Mỹ nữ đằng kia, mau mau trốn đi, kẻo lại rơi vào ma trảo của hắn.

Tình dục là phương thức để hắn lên cấp.