Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tiên Phủ Làm Ruộng

Ma___Tộc · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
93 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay,nội dung hấp dẫn

IrisAlone · Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
60 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay hay hay