Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tiên Phủ Làm Ruộng

Truyện có 904 chương.
1
Thiên hàng Ngọc Bội
2
Ngọc Trung Thiên, sát cơ!
3
Tiên Phủ làm ruộng, Luyện Khí hai tầng!
4
Giao ra Hồn Huyết!
5
Thu phục, bị chiến thi đấu
6
Toàn Linh Căn Đạo Thuật
7
Nguyên dã rèn luyện
8
Thi đấu đêm trước, Luyện Khí ba tầng!
9
Ngoại Môn đệ tử thi đấu
10
Đầu bảng!
11
Luyện Khí bốn tầng! Phường thị phong ba
12
Sát!
13
Thượng cổ Công Pháp
14
Nguyên dã thâm xử
15
Giải vây! Xỉ Diệp Đằng Triền Nhiễu thuật
16
Sát yêu doanh dã, kiếm một món hời!
17
Vây nhốt
18
Xỉ Diệp Đằng làm dữ
19
Oan gia ngõ hẹp
20
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau!
21
Đột kích ngược!
22
Chăm nom vườn thuốc
23
Trúc xá tĩnh tu, bám dai như đỉa
24
Đan tu một đường
25
Lòng người hiểm ác
26
Diệp Dược Sư
27
Tùng Dương động đá
28
Tổ đội
29
Kim Đan lão quái!
30
Liền sát bốn người!
31
Kết giao Tiên môn trưởng lão
32
Diệu thủ hồi xuân
33
Truy đuổi
34
Đại khai sát giới!
35
Như ý Băng Linh quả
36
Cấp bảy Băng Long
37
Đoạt linh quả, Luyện Khí năm tầng!
38
Động đá hai tầng
39
Chiếm cứ Băng Động
40
Tử Sắc Băng Nham Thú
41
Giá lâm Dược Cốc!
42
Chấp chưởng Băng Động
43
Răn dạy Chu Trùng, vui lòng nhận hậu lễ
44
Băng Nham động phủ
45
Môn phái đặc quyền
46
Trưng thu Linh Thảo, tu luyện Đạo Thuật
47
Sơ học Luyện Đan
48
Dốc túi truyền thụ!
49
Lên cấp Luyện Đan Sư
50
Triệu chi tức đến
51
Bên người trồng hoa
52
Tiên Phủ cấm chế
53
Viêm Ô Ngưu
54
Đào Hoa Cổ Độ
55
Diệp Lăng gia trì trên kim quang thuẫn, đánh ra mấy tấm cấp hai cực phẩm năm lôi phù, tách ra bốn nữ, đánh về Viêm Ô Ngưu.
56
Quyển Diệp Hoàng Tinh
57
Hắc Dực Biên Bức
58
Xuất thủ cứu giúp
59
Trốn!
60
Tuyệt bích phản kích
61
Rơi vào thâm cốc
62
Trong động tu luyện
63
Sáu tầng đỉnh cao
64
Luyện Khí bảy tầng!
65
Nghịch chuyển
66
Nhận ta làm chủ!
67
Xuất cốc
68
Cấp bốn Linh Thú!
69
Cứu viện
70
Vạn Bảo Các buổi đấu giá
71
Thu trang bao viên
72
Băng nham thú làm dữ
73
Suy đoán
74
Đáy nước mê cung
75
Phá trận!
76
Phượng trì cấm địa
77
Tông chủ chi hồn
78
Doạ dẫm ma nữ
79
Đàm phán, tâm trí như yêu
80
Môn phái báu vật
81
Luận công hành thưởng
82
Vượt xa quá khứ
83
Luyện khí
84
Yêu Long vật cưỡi
85
Đánh giết lữ thiếu!
86
Hồi Tông Môn
87
Tàng Kinh các
88
Băng tuyết thung lũng
89
Linh thú lên cấp, tân học đạo thuật
90
Không chết không thôi
91
Phù bảo làm dữ
92
Môn phái nhiệm vụ
93
Tụ hội nói đàn
94
Tông môn đại đệ tử
95
Danh chấn dược cốc!
96
Phong thưởng
97
Chăm sóc bạn tốt
98
Cấp cao dược sư, bị chiến đông linh trạch
99
Băng phách kiếm
100
Trước cứ sau cung