Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tiên Giới Doanh Gia

Truyện có 2145 chương.
1
Đệ Tử Thiên Tài
2
Thôi Diễn
3
Luyện Kinh
4
Mưu Tính
5
Mưa Gió
6
Trốn
7
Giết
8
Ước Định
9
Tam Nguyện
10
Nhan Duyệt
11
Ép Bán
12
Đến Bút
13
Dựa Thế
14
Mạnh Ưu
15
Vẽ Bùa
16
Đưa Mạng
17
Linh Trùng
18
Tranh Chấp
19
Bán Phù
20
Nói Chuyện
21
Hỗ Trợ
22
Khe Nứt
23
Đấu Mãng
24
Bị Thương
25
Phân Lợi
26
Mặc Sư
27
Thiên Bảo Phường
28
Phối Dược
29
Tu Luyện
30
Vẽ Bùa Thẻ Ngọc
31
Ảo Trận
32
Linh Tuyền
33
Bị Bắt
34
Hang Đá
35
Viên Quản Sự
36
Vào Động
37
Tượng Đá
38
Lưu Thủy Kinh
39
Màu Xanh Lục Nước Suối
40
Tân Bùa Chú
41
Thủy Liệu Linh Phù
42
Chuyện Làm Ăn
43
Trao Đổi
44
Đoạn Phát
45
Như Ý Lâu
46
Cấp Ba Yêu Đan
47
Luyện Khí Ba Tầng
48
Mời Khách
49
Nhan Gia Cửa Hàng
50
Gây Sự
51
Làm Thế Nào
52
Ngưu Giác Thiêu
53
Trợ Lực
54
Độn Quyết
55
Bố Trí
56
Từng Cái Từng Cái Bùa Chú
57
Rất Nhiều Linh Thạch
58
Đổi Nhà
59
Hoan Nghênh
60
Có Tới Hay Không
61
Rất Nhiều Phù Tài
62
Nê Chiểu Phù
63
Thanh Hà Phường Thị Sự
64
Bế Quan
65
Thí Tiên Đài
66
Kiếm Pháp
67
Giáp Đẳng
68
Lăng Vân Nhai
69
Leo Vách Núi
70
Nhảy Xuống
71
Quấy Nhiễu
72
Đinh Đẳng
73
Tẩy Trần Viện
74
Rút Thăm
75
Lãnh Vụ Sơn
76
Hang Mỏ
77
Sương Mù
78
Tử Vũ Bội
79
Luyện Thể
80
Thần Thông
81
Đào Mỏ
82
Quảng Trường Mua Đan
83
Cướp Khoáng
84
Ngày Hôm Nay Không Đào Mỏ
85
Một Người Hang Mỏ
86
Biết Rồi
87
Cho Ngươi Ba Ngày Nghỉ
88
Tuyết Hương
89
Về Phố Chợ
90
Một Ngàn Năm Ba
91
Lôi Thương Phù
92
Luyện Khí Tầng Năm
93
Đào Móc Ra
94
Bí Cảnh
95
Chạy Trốn Ba
96
Mang Tới Ta
97
Ta Dạy Cho Ngươi
98
Nắm Chặt
99
Đấu Khỉ Xanh
100
Trừ Ngươi Ra