Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thùy Điếu Chư Thiên

LêMichelle · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Anh em thử Tu luyện đi cảm giác đọc cũng ok...tu gần 200c rồi...