Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

8

Bình

142

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Thương Khung Bảng của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
35,000
2
19,250
5
3,200
6
3,000
7
2,500
9
1,000
11
1,000
12
500
13
350
14
200
15
200
17
200
18
200
19
183
20
100