Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Thục Sơn Ma Môn Chính Tông

Truyện có 391 chương.
1
Quỷ Đạo Từ Hoàn
2
Trung Tâm Hướng Đạo
3
Thuần Âm Mệnh
4
Hái Tiên Quả
5
Thái Âm Sưu Hồn
6
Quỷ Hỏa Bay Tán Loạn
7
Tìm Cứu Binh
8
Vạn Thi Thần Sa
9
Ám Ảnh Huyết Quang
10
Một Mình Lên Đường
11
Tối Cao Ma Công
12
Tóc Đỏ Thiếu Niên
13
Vào Thai Luyện Hồn
14
Đầu Thai Làm Người
15
Hồng Trần Khó Khăn Ra
16
Tiên Đồng Truyền Thuyết
17
Ngũ Hành Chân Kinh
18
Tang Tiên Phá Trận
19
Huyết Sát Nguyên Thần
20
Ngũ Hành Cấm Pháp
21
Giáp Mộc Ất Mộc
22
Là Dương Gả Tỷ
23
Hoàng Hà Nạn Lụt
24
Ma Đạo Chính Tông
25
Nhất Đăng Thượng Nhân
26
Đại Lực Thần Ma
27
Móng Chim Ma Trảo
28
Bắc Cực Băng Dương
29
Xích Tí Chân Nhân
30
Huyền Minh Tiên Phủ
31
Hãm Không Lão Tổ
32
Huyết Diễm Luyện Hình
33
Thiên Càn Tiểu Nam
34
Tam Liên Cung Chủ
35
Tử Ngọ Tới Phục
36
Vạn Năm Hàn Huyền
37
Bảy Mũi Tên Phong Thần
38
Tứ Đại Yêu Vương
39
Bất Dạ Yêu Thành
40
Quang Minh Ma Giáo
41
Tiên Ma Phật Ma
42
Ma Pháp Ảo Diệu
43
Bi Ma Nộ Ma
44
Khách Không Mời Mà Đến
45
Thổ Tinh Chuyển Thế
46
Hồng Vân Thành Chủ
47
Xi Vưu Tam Bàn
48
Tiên Đạo Khó Đi
49
Bạch Cốt Khóa Tâm
50
Thái Cực Tông Sư
51
Sống Nương Tựa Lẫn Nhau
52
Tiền Cổ Kỳ Trân
53
Đại Vũ Chí Bảo
54
Tử Vân Tiên Phủ
55
Cương Mục Chủ Thứ
56
Lấy Ma Chế Ma
57
Chơi Với Lửa Có Ngày Chết Cháy
58
Ngậm Phẫn Trốn Đi
59
Lột Xác
60
Cửu Thiên Ma Nữ
61
Âm Hỏa Đốt Biển
62
Chư Thiên Độn Pháp
63
Nam Hải Song Đồng
64
Xích Hà Thần Quân
65
Ma Cảnh Hồi Quang
65
Ma Cảnh Hồi Quang
66
Mệnh Trong Ma Tinh
67
Sơ Bất Gian Thân
68
Tuyệt Diệt Ngũ Hành
69
Song Ma Đấu Pháp
70
Trời Cao Lãng Viễn
71
Mê Thiên Thất Thánh
72
Hồng Liên Pháp Thiếp
73
Xây Lại Tử Vân
74
Đồng Gia Đảo Chủ
75
Ô Ngư Đảo Chủ
76
Tam Giáo Song Tu
77
Lưỡng Tình Tương Duyệt
78
Lão Gian Cự Hoạt
79
Tiễn Thị Vợ Chồng
80
Trảm Long Buộc Hổ
81
Thần Thuyền Trấn Hải
82
Gió Bão Gặp Địch
83
Một Địch Một Hữu
84
Tam Tương Bần Nữ
85
Lãnh Vân Tiên Tử
86
Hỗn Nguyên Thần Cầu
87
Kéo Lên Ma Thuyền
88
Hồng Nhai Đại Sư
89
Kim Cương Hàng Ma
90
Nhiên Chi Đầu Đà
91
Hàn Cương Luyện Hỏa
92
Nhân Lực Có Nghèo
93
Trường Mi Cạm Bẫy
94
Bầu Trời Đêm Đi Thuyền
95
Hạt Nhân Pháp Bảo
96
Long Diễn Kế Hoạch
97
Ỷ Thiên Khu Địa
98
Thiết Cổ Tiên Nhân
99
Cốc Thần Đô Mang