Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Thú Thần Tu Tiên I

Truyện có 554 chương.
1
Nhảy lên Long môn
2
Cá chép vàng hóa rồng
3
Thú thần truyền thừa
4
Vạn Thú Tiên Kinh
5
Vạn Thú Lệnh Bài
6
Kinh mạch huyệt đạo
7
Kích hoạt đan điền
8
Bắt đầu tu tiên
9
Tu tiên mới thành
10
Nguy cơ gia tộc
11
Lần đầu gặp tán tu
12
Diệt sát tán tu
13
Vật phẩm tu tiên
14
Rời khỏi gia tộc
15
Phường thị tu tiên
16
Làm quen với phường thị
17
Lòng dạ khó lường
18
Trận pháp tu tiên
19
Rừng rậm nguyên thủy
20
Trận chiến mở màn với yêu thú
21
Yêu thú cấp hai
22
Khổ chiến với trăn
23
Thắng lợi trở về
24
Kim xà thăng cấp
25
Đại hội tiên pháp
26
Triều Dương đại phái
27
Tu tiên giảng đạo
28
Trận bàn Pháp trận
29
Liệp sát mục tiêu
30
Uy lực pháp trận
31
Kim xà ra oai
32
Linh Dược Tiên Cảnh
33
Tăng lên cấp chín
34
Cửa hàng luyện khí
35
Luyện chế pháp khí
36
Gặp phải vây công
37
Tập kích bất ngờ
38
Sinh tử tương bác
39
Toàn thắng
40
Tham gia thí luyện
41
Tiến vào dược viên
42
Sát lục sơ hiện
43
Khu vực trung tâm
44
Sơ hấp thú hồn
45
Bầy sói thảo nguyên
46
Lang Vương biến dị
47
Quyết chiến Lang Vương
48
Mạo hiểm ác chiến
49
Thú hồn Lang Vương
50
Lão quy thần kỳ
51
Long tử Bí Hý
52
Đệ tử Trận Tông
53
Sát tâm đại thịnh
54
Đại chiến trận tông
55
Ẩn nấp chờ đợi
56
Gặp mặt giữa đường
57
Trai cò đánh nhau
58
Đệ tử Đan Tông
59
Pháp trận công kích
60
Thí luyện chấm dứt
61
Chuẩn bị trúc cơ
62
Cường đạo trúc cơ kỳ
63
Trận chiến trước lúc trúc cơ
64
Kịch chiến trúc cơ
65
Trùng kích trúc cơ
66
Trúc cơ thành công
67
Học tậo luyện khí
68
Truyền thụ luyện khí
69
Bí tịch luyện khí
70
Chuyện xưa bi thảm
71
Đan dược quý giá
72
Chuẩn bị thí luyện
73
Thường Thanh Sâm Lâm
74
Sơ ngộ Vu tộc
75
Gặp chuyện bất bình
76
Rút đao tương trợ
77
Ủy thác lúc lâm chung
78
Bằng thêm liên lụy
79
Ẩn tu trong gia tộc
80
Thầm nảy sinh tình cảm
81
Vạn gia Lĩnh Nam
82
Đụng chạm thế gia
83
Ngọc Nữ Cung tuyển chọn
84
Gia nhập Ngọc Nữ Cung
85
Tái hiện sát khí
86
Nguy cơ ám phục
87
Bách Độc Sâm Lâm
88
Linh thú Tiểu Hồ
89
Cửu Vĩ Thiên Hồ
90
Kịch chiến độc chu
91
Chu độc sính uy
92
Lưỡng vĩ thiên hồ
93
Gặp Quỷ tu
94
Sơ chiến Quỷ tu
95
Quỷ tu Kim Đan Kỳ
96
Khổ đấu Quỷ tu
97
Âm linh nhập thể
98
Tụ Bảo Kim Quy
99
Thần thông biện bảo
100
Tinh luyện dược thảo