Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Thông Thiên Vũ Hoàng

Truyện có 994 chương.
1
Trong Núi Yêu Thú
2
Bên Bờ Sinh Tử
3
Trong Núi Yêu Thú
4
Bên Bờ Sinh Tử
5
Quỷ Thần Khiến Xui
6
Bên Bờ Sinh Tử
7
Quỷ Thần Khiến Xui
8
Sinh Tử Giao Phó
9
Quỷ Thần Khiến Xui
10
Sinh Tử Giao Phó
11
Thợ Rèn Truyền Thừa
12
Sinh Tử Giao Phó
13
Thợ Rèn Truyền Thừa
14
Võ Giả Đường
15
Thợ Rèn Truyền Thừa
16
Võ Giả Đường
17
Thần Bí Cổ Kiếm
18
Võ Giả Đường
19
Thần Bí Cổ Kiếm
20
Rời Khỏi Xà Thôn
21
Thần Bí Cổ Kiếm
22
Rời Khỏi Xà Thôn
23
Phẫn Nộ Thệ Ngôn
24
Rời Khỏi Xà Thôn
25
Phẫn Nộ Thệ Ngôn
26
Thiên Phú Thần Thông
27
Phẫn Nộ Thệ Ngôn
28
Thiên Phú Thần Thông
29
Lòng Người Hiểm Ác
30
Thiên Phú Thần Thông
31
Lòng Người Hiểm Ác
32
Nhân Nhục Sa Bao
33
Lòng Người Hiểm Ác
34
Nhân Nhục Sa Bao
35
Thiên Chuy Bách Luyện
36
Nhân Nhục Sa Bao
37
Thiên Chuy Bách Luyện
38
Giết Chóc
39
Thiên Chuy Bách Luyện
40
Giết Chóc
41
Tinh Vũ Thành
42
Giết Chóc
43
Tinh Vũ Thành
44
Noãn Ngọc Phong Ba
45
Tinh Vũ Thành
46
Noãn Ngọc Phong Ba
47
Xảo Trộm Noãn Ngọc
48
Noãn Ngọc Phong Ba
49
Thần Bí Hạt Châu
50
Báo Danh Phong Ba
51
Càn Khôn Châu
52
Vòng Thứ Nhất Kiểm Tra
53
Gặp Phải Yêu Thú
54
Xa Xỉ Đại Bổ
55
Yêu Tinh
56
Vô Ý Kiếm Pháp
57
Hợp Tác
58
Qua Cửa Ải, Mời Khách
59
Gặp Phải Ám Sát
60
Thông Thiên Quyết
61
Vòng Thứ Ba Kiểm Tra
62
Vây Giết
63
Ta Giết
64
Tiến Vào Tinh Vũ Viện
65
Bất Ngờ Đột Phá
66
Thiên Vũ Kinh Các
67
Kim Cương Công
68
Tôi Luyện Thân Thể
69
Quần Thú Sơn
70
Linh Hoa
71
Được Mùa Lớn
72
Lực Lượng Tinh Thần
73
Cuộc Chiến Sinh Tử
74
Tử Ước
75
Hỏa Viêm Nội Lực
76
Kim Cương Tiểu Thành
77
Chấn Động
78
Hung Ác
79
Liệt Hỏa Đạo Tặc
80
Hỏa Viêm Kim Cương
81
Hãm Hại
82
Tái Ngộ Đổng Y Quân
83
Âm Lôi Phích Lịch
84
Thí Luyện Tháp Ba Tầng
85
Thiên Tháp Bảng
86
Thiên Vân Sơn Mạch
87
Tiên Thiên Đỉnh Điểm
88
Người Tu Đạo
89
Cửu U Hồ
90
Đổng Gia Tỷ Muội
91
Thâm Nhập
92
Linh Hư Tử
93
Thần Dị Chủng Tộc
94
Trở Về
95
Mật Đàm
96
Linh Hư Đỉnh
97
Ma Vũ Giả
98
Trên Đường Chặn Giết
99
Tinh Thần Khống Kiếm
100
Hàn Băng Kiếm