Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

12

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thời Gian Bồi Sư Tỷ Tu Tiên (Bản Dịch)

0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Cao Độ YY

Mấy cái khuyết điểm của truyện ở phần thông báo lại hợp khẩu vị của bần đạo