Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

203

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Sắc Bản

LongThanh · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Khá mới mẻ và thú vị, không để main ở một số chương thay đổi bị sai lệch tính cách quá nhiều là được

nhiều vợ
Truyện tương tự đề xuất bởi LongThanh