Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Thiên Thánh

Truyện có 736 chương.
1
Tàn thân
2
Thân thế lai lịch
3
Thiên tàn trớ chú
4
Vận mệnh xác định
5
Bát Cực thần điện
6
Bát Cực thần lực
7
Vạn Cổ Hồn Ma
8
Thái âm tế nhật
9
Chí thánh nhất kích
10
Tiên đoán ứng nghiệm
11
Thiên Nguyệt sơn trang
12
Khởi đầu mới
13
Thức tỉnh ý thức
14
Đệ tử ngoại môn
15
Luyện lực linh biến
16
Vạn pháp đồng nguyên
17
Cấp bậc linh hoàn
18
Ngũ sắc quang kiếm
19
Dụng tâm kín đáo
20
Nhân duyên bất ngờ
21
Cửu thiên chi quyết
22
Thổ nạp chi thuật
23
Ngã ý thiên hạ
24
Tấn thăng nội môn
25
Đệ tử kiệt xuất
26
Vạn tượng vô cực
27
thuận lợi thăng cấp
28
dạ ngộ phương hoành
29
hợp tác giao dịch
30
không gian truyền thống
31
thiên nguyệt động
32
tần suất chấn động
33
sinh mệnh thoát biến
34
sơn vũ dục lai
35
nguy cơ ẩn hiện
36
Tử tinh thần lôi
37
Ý Thiên hiện thân
38
Độc mộc thành lâm
39
Dữ quy đồng hành
40
Tịnh thiện phật châu
41
Sơ kiến Như Nguyệt
42
Đường tu luyện
43
Cửu u Tinh Lan
44
Thất thải nghê thường
45
Tùy tâm sở dục
46
Ngũ hành tiên kiếm
47
tâm thừa ý mặc
48
thất đại thần tích
49
thiên nguyệt trảm
50
thiên cẩu thực nguyệt
51
lực phá hoại
52
lịch kiếp luân hồi
53
Tộc nhân trào phúng
54
Nổi trận lôi đình
55
Ngạo khí thành cuồng
56
Lửa giận công tâm
57
Chém giết võ tôn
58
Bị người ám toán
59
Chữa khỏi tật cũ
60
Điều kiện tấn thăng
61
Công nhiên khiêu khích
62
Ất Mộc trận pháp
63
Tiềm tại uy hiếp
64
Gia tộc thưởng
65
Âm mưu sơ hiện
66
mỹ nhân như họa
67
thể chất đặc thù
68
chọn lựa pháp quyết
69
ba phần dị hỏa
70
ngũ hành linh hỏa
71
rắp tâm bất lương
72
không được hoan nghênh
73
đế quốc song kiều
74
u lâm cầm âm
75
huyền âm đoạt phách
76
nghĩ lại mà kinh
77
dụng tâm lương khổ
78
tương thủ chi duyên
79
tồn tại đặc thù
80
nhân họa được phúc
81
lan hinh tấn thăng
82
huyền linh khóa hồn
83
tìm kiếm che chở
84
năm gốc huyết sâm
85
mỹ nhân hầu hạ
86
thiên hạ xích viêm
87
nam cung tiểu nguyệt
88
võ hoàng tập hợp
89
cố ý khiêu khích
90
nhiều người tức giận
91
ngạo khí thành cuồng
92
tiên phát chế nhân
93
chọc giận mọi người
94
khiêu khích võ hoàng
95
mượn đao giết người
96
cuồn vọng cùng cực
97
xích hà hư ảnh
98
trên dưới giáp công
99
thất hùng tuyệt sát
100
chi tiết chân thật