Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

6

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thiên Tài Cuồng Phi

Evergarden · Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
89 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Toẹt vời ông mặt trời